TIPS WINDOWS melalui arahan RUN..

Jika komputer kita menghadapi masalah tidak dapat bergerak seperti biasa seperti apabila  terdapat beberapa arahan yang hendak dijalankan tidak dapat dijalankan melalui arahan yang biasa dilakukan , kita boleh menjalankan arahan ini melalui fungsi RUN.

Kita lihat beberapa senarai arahan yang boleh dijalankan hanya melalui  RUN.

Klik Start dan pilih  Run , seterusnya ikuti kode yang diberikan dibawah.1. Mematikan perintah Encrypting File System feature on a System yang terdapat pada Administrator

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\EFS" /v EfsConfiguration /t REG_DWORD /d 1 /f2. Mematikan fungsi Automatic Update melalui arahan Run.

reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update" /v AUOptions /t REG_DWORD /d 1 /f


3. Menjalankan arahan Defrag melalui Run
 
dfrg.msc
 
4. Mendapatkan arahan Add new Hardware melalui Run.

hdwwzd.cpl


5. Memadam fail-fail tempelan (history ) Internet explorer.
 
reg delete "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs" /va /f


6. Dapatkan arahan Automatic Update melalui Run

wuaucpl.cpl

Selamat Mencuba ..
 

0 Pertanyaan: